Από το 2014 τα ΚΞΓ μας προσφέρουν σε τακτά χρονικά διαστήματα χρήσιμα σεμινάρια που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς, πάνω σε σύγχρονα ζητήματα όπως εκπαιδευτικά, ψυχολογίας, κοινωνικά, ασφάλειας στο διαδίκτυο και πολλά άλλα.