Είμαστε περήφανοι που στα Κέντρα μας έχουμε καθιερώσει και ενθαρρύνουμε αδιάλειπτα τη διαδραστική και διερευνητική μάθηση μέσα από real-life situations, διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους, διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες για την εξάσκηση της γλώσσας, καθώς και διδασκαλία βασισμένη στο STEM.