Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα Αγγλικά, σημαίνει μαθαίνω τον πολιτισμό, την ιστορία αλλά και τα έθιμα. Με αυτό τον τρόπο έρχομαι πιο κοντά σε ένα άλλο λαό, κατακτώντας και ταυτόχρονα κατανοώντας καλύτερα τη γλώσσα. Έτσι αποκτώ μια εμπειρία ζωής. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό θα πρέπει να εστιάσουμε σε πιο ουσιώδη πράγματα, πέρα από τους γραμματικούς και τους συντακτικούς κανόνες ή την απλή απόκτηση ενός πιστοποιητικού. Η μάθηση οφείλει να είναι δημιουργική, δια δραστική & διερευνητική καθώς και να μεταλαμπαδεύεται από εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς, με μεταδοτικότητα και αγάπη για τα παιδιά και το αντικείμενό τους. Τα Αγγλικά είναι παντού! Πέρα από την τάξη οι μαθητές μπορούν να την εξασκήσουν παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακούγοντας μουσική, βλέποντας ξένες ταινίες. Με αυτό τον τρόπο εξασκούνται στην κατανόηση μέσω της ακοής, διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και βελτιώνουν σημαντικά την προφορά τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των Κέντρων μας για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Κατακτώ τη γλώσσα μέσα από τη διερεύνηση, τη διά δράση και την επαφή με κάθε δυνατό εμπειρικό μέσο.