Η κα Λαμπρινή Μανωλοπούλου δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 2001. Κάτοχος B.A. in Modern English Studies καθώς και Μ.A. in Intercultural Communication από το University of Bedfordshire της Αγγλίας. Πιστοποιημένη με το Certificate ‘Teaching English as a  Foreign Language’ από το Trinity College of London. Καθ’όλη τη διάρκεια της έως τώρα καριέρας της παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων και συμμετέχει σε Συνέδρια. Έχει εκπαιδευτεί και συνεχίζει να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν την Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές  δυσκολίες. Διοργανώνει μια σειρά από σεμινάρια σε συνεργασία με καταρτισμένους ειδικούς που αφορούν την Εκπαίδευση, την Οικογένεια και την Ψυχολογία παιδιών και εφήβων.Επίσης είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.