Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.Εξετάστρια,διορθώτρια στις εξετάσεις όλων των πτυχίων.Εμπειρία 18 ετών στη διδασκαλία των Γαλλικών ως ξένη γλώσσα.Συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και των εκδοτικών οίκων.Αγάπη και ενδιαφέρον για την εξέλιξη της διδασκαλίας στην τάξη,σεβασμός και αγάπη προς τους μαθητές.