Απόφοιτη ΤΕΙ Λογιστικής, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος «ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ» Β’ τάξεως.