Το κέντρο ξένων γλωσσών Abc Λαμπρινή Μανωλοπούλου δραστηριοποιείται στο χώρο της

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης εδώ και 20 χρόνια.

 

Το κέντρο μας με σκοπό την εξασφάλιση αναβαθμισμένων παροχών  υπηρεσιών έχει στη

διάθεσή του σύγχρονα εργαλεία εκμάθησης όπως διαδραστικούς πίνακες

SMARTBOARD(Αφής)  . Οι πίνακες SMARTBOARD φέρνουν ένα εντελώς νέο επίπεδο

διαδραστικότητας στην αίθουσα διδασκαλίας. Σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρονικό

υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα, το SMARTBOARD μετατρέπει την τάξη σε ένα

δυναμικό διδακτικό διαδραστικό περιβάλλον.

 

Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε και ένα σύστημα πραγματοποίησης επιπλέον εργασιών μέσω

digital books και επιπλέον δουλεύουμε ομαδικά με τους μαθητές μας μέσα από

εκπαιδευτικές πλατφόρμες στις οποίες έχουν πρόσβαση  και οι γονείς και είναι  πλήρως

ελεγχόμενες.

 

Μια επιπλέον υπηρεσία του Κέντρου μας για 2η συνεχή είναι το club γονέων. Αυτό

αφορά μια σειρά από εκδηλώσεις για τους γονείς μέσα από τις οποίες θα έχουν την

ευκαιρία να μιλήσουν με ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, σύμβουλους γονέων

και γιατρούς για θέματα που τους αφορούν και για γενικότερα θέματα που

σχετίζονται το παιδί και την εκπαίδευση. Οι γονείς θα ενημερώνονται για τις

ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων μέσα από το κέντρο μας.

 

Το κέντρο μας διαθέτει σελίδα στο FACEBOOK. Μέσα από αυτή γονείς και μαθητές

μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες μας και να ανταλλάσουμε

απόψεις. Επιπλέον μέσω του Facebook κοινοποιούμε  ενδιαφέροντα άρθρα για το

παιδί, την οικογένεια και την εκπαίδευση.

 

Στα πλαίσια της άρτιας εξυπηρέτησης και της ευθύνης όχι μόνο ως Κέντρο Ξένων

Γλωσσών αλλά και γενικότερα ως φορέας εκπαίδευσης, φέτος θα υπάρχει η

δυνατότητα μέσα από το κέντρο μας να παρέχεται αξιολόγηση παιδιών που τυχόν

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, από πλήρως καταρτισμένη Ειδική

Παιδαγωγό. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενημέρωση και στήριξη γονέων

και παιδιών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα και σε μας τους εκπαιδευτικούς να

προσφέρουμε καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τέλος το Κέντρο μας

έχει μόνιμη συνεργασία με ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό οι

οποίοι είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.