Γιατί σήμερα τα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν;